Shërbimet për shkollat ​​TRF në sallën e leksioneve

Planet e mësimit në shkollë falas

Si një organizatë bamirëse pioniere për edukimin e seksit dhe marrëdhënieve, ne ofrojmë mësime falas të bazuara në prova për shkollat. Ne përdorim kërkimet më të fundit rreth efekteve të pornografisë tek fëmijët dhe të rinjtë në mësimet tona interaktive për nxënësit nga mosha 11 deri në 18 vjeç si pjesë e kurrikulës PSHE/SRE. Ne ofrojmë materiale të përshtatshme për moshën për nxënësit për t'i ndihmuar ata të lundrojnë në mjedisin online sot. Duke qenë të vetëdijshëm për ndikimet shëndetësore, ligjore dhe të marrëdhënieve të qejfit në pornografinë e internetit, ata mund të shmangin kapjen e saj në kurth ose të kërkojnë ndihmë nëse e bëjnë këtë. Ne gjithashtu fuqizojmë prindërit që të bisedojnë me fëmijët e tyre në shtëpi për këtë temë të ndërlikuar. Intervistat tona të regjistruara me ekspertë mjekësorë dhe ligjorë dhe përdorues të shëruar i bëjnë mësimet më reale. Ne vendosim mjete dhe mbështetje për prindërit dhe mësuesit. Materialet janë gjithashtu të përshtatshme për shkollat ​​me bazë besimi.

Fondacioni i Shpërblimit nuk ofron terapi.

Print Friendly, PDF & Email