Gazete

Shpërblimi i lajmeve

Shpërblimi i Lajmit është një buletini që ofron njohuri në punën e Fondacionit Reward -Love, Sex dhe Internet. Regjistrohuni këtu për të marrë kopjen tuaj.

Tani janë në dispozicion edicionet e mëposhtme:

Jo. 1 Rewarding News

Nr. 2 Summer 2017

Nr. 3 Special Edition

Jo. 4 Autumn 2017

Nr. 5 Dimri 2018

Jo. 6 Pranvera 2018

Nr. 7 Festivali 2018

Edicioni tjetër do të publikohet në Summer 2018.

Nëse keni një histori që dëshironi të na shihni, na lini një shënim info@rewardfoundation.org.

Print Friendly, PDF & Email