Mësimi është çelësi

Mësimi është çelësi

Të kuptuarit e mësimit është çelësi për të kuptuar se si dhe pse pornografia në internet mund të bëhet problem për shëndetin mendor dhe fizik. Në këtë seksion Fondacioni Reward shikon të mësuarit nga disa kënde të ndryshme.

hulumtim tregon se përdorimi i rregullt i pornografisë është 'kauzalisht' i lidhur me të rinjtë që kanë një shkallë më të lartë të zbritje vonesë. Kjo do të thotë që përdoruesit e pornografisë janë më pak të aftë të vonojnë kënaqësinë e menjëhershme për një shpërblim më të vlefshëm më vonë, siç është suksesi i provimit. Kolegjet dhe universitetet po raportojnë nivele të larta braktisjeje në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe gjetkë.

Cilat janë pikat e tjera të kësaj rënieje? Psikolog Roy Baumeister në librin e tij Vullnet thotë se problemet më të mëdha, personale dhe sociale, përqendrohen në dështimin e vetëkontrollit. Në atë që u bë një nga punimet më të cituara në literaturën e shkencave shoqërore, Baumeister zbuloi se vullneti në të vërtetë funksionon si një muskul: ai mund të forcohet me praktikë dhe të lodhet nga përdorimi i tepërt. Fuqia e vullnetit ushqehet nga glukoza dhe mund të forcohet thjesht duke rimbushur rezervat e karburantit në tru. Kjo është arsyeja pse të ngrënit dhe të fjeturit - dhe sidomos duke dështuar të bësh asnjërën prej tyre - kanë efekte kaq dramatike në vetëkontrollin (dhe pse dietistët e kanë kaq të vështirë t'i rezistojnë tundimit).

Profesori i Stanford University Philip Zimbardo shpjegon 'varësinë e zgjimit' dhe rënien e arritjeve akademike në këtë diskutim, Rrëzimi i djemve?

Mësoni është çelësi

Ky seksion ofron burime për temat e mëposhtme:

Kujtim dhe Mësim

Kondicionimi seksual

Porno dhe Debutimi i Hershëm Seksual

Unlearning

Varësia nga Interneti

Ne gjithashtu sigurojmë një sërë Burimeve për të mbështetur të kuptuarit tuaj të këtyre çështjeve.

Print Friendly, PDF & Email