Kërkimi i Fondacionit Reward

burime

Fondacioni Reward ofron burimet më të fundit për t'ju ndihmuar të udhëzoni në dëmet e mundshme nga shikimi i pornografisë në internet. Në këtë seksion do të gjeni shumë artikuj interesantë. Ne kemi filluar të zhvillojmë materialet tona dhe të ofrojmë rishikime të librave, videove në lidhje me shkencën e pornografisë, regjistrimeve të meditimit të vëmendjes dhe shumë hulumtimeve të reja. Ne gjithashtu ofrojmë këshilla se si të merrni hyrje në punimet origjinale shkencore. Disa letra janë prapa një muri pagues, disa janë me qasje të hapur dhe falas.

Ndërsa qeniet njerëzore drejtohen kryesisht nga emocionet, teknologjia nuk është. Bazohet në logjikën e pastër, të ndërtuar me algoritme të dizajnuara posaçërisht për të kapur dhe mbajtur vëmendjen tonë. Interneti është një mjet i drejtpërdrejtë i ndikimit dhe ka një efekt potencialisht më të madh në formësimin e vlerave kulturore sesa në atë të familjes. Kuptimi i efekteve të saj është thelbësor për mirëqenien tonë, veçanërisht për gjeneratat tona të ardhshme. Për t'iu përgjigjur kësaj ideje, ne kemi dëgjuar çka njerëzit duan të dinë për dashurinë, seksin, marrëdhëniet dhe pornografinë në internet. Që nga mesi i 2014 puna jonë me të rinjtë dhe profesionistët në fushën e edukimit seksual ka gjetur nivele të larta të pakënaqësisë për cilësinë, rëndësinë dhe efektivitetin e burimeve aktuale të mësimdhënies. TRF zhvillon burime për të ndihmuar në zgjidhjen e kësaj mosbalance.

Përfaqësuesit nga Fondacioni Reward tani kanë folur në më shumë se tre duzina ngjarjesh publike në Mbretërinë e Bashkuar. Ne gjithashtu u jemi drejtuar audiencave profesionale në SHBA, Gjermani, Kroaci dhe Turqi.

Kemi folur me grupe të të gjithë djemve dhe vajzave në shkolla, si dhe duke punuar me to në grupe të vogla dhe një në baza individuale. Ne përdorim një përqasje të përqendruar tek njeriu për të bashkë-zhvillojmë burime aty ku është e mundur.

Ne kemi një seminar të akredituar plotësisht një-ditore për profesionistët e kujdesit shëndetësor me vlerë 7 Vazhdimi Pikat e Zhvillimit Profesional. Gjatë vitit të ardhshëm Fondacioni i Shpërblimit do të prodhojë plane mësimi për përdorim në shkollat ​​fillore dhe të mesme me trajnime për mësuesit për t'i përdorur ato.

Këtu janë disa nga burimet tona aktuale ...

Raporti i Konferencës për Verifikimin e Moshes

Si t'i qasemi kërkimit

Hulumtimi nga TRF

TRF zhvillon resurse

Hulumtimi i botuar

Libra rekomanduara

Recommended Videos

Konferencat dhe Ngjarjet

Përgjigjet e Konsultimit

Burimet për Workshopin e Akredituar të RCGP

Për ju

sprovë

Politika e Privatësisë

Politika Cookie

Legal Disclaimer

Mospërfillje Mjekësore

Fondacioni i Shpërblimit nuk ofron terapi.

Print Friendly, PDF & Email